Inställt Midsommarfirande

Med anledning av gällande läge kring Coivid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer måste vi tyvärr ställa in årets midsommarfirande.

Information från folkmyndighetens hemsida:

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid för stämman:

Datum:  Lördagen den 27:e juni 2020

Tid:        Kl. 13.00-15.00

Kaffe serveras om omständigheterna tillåter det

Kom gärna i tid så att registreringen går smidigt.

OBS. Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta mötesdatumet

alternativt att hålla det online om smittläget inte har förbättrats.

Lokal

Plats:     Utomhus på Lekängen i Norra Kopparmora (Ta med en egen stol om ni vill sitta)

Adress:  Kopparmoravägen 40-46, 139 53 Värmdö

Alla handlingar till Årsstämman finns på

www.norrakopparmora.se senast 2020-03-16

Årsstämman skjuts upp på obestämd framtid

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 skjuter styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening upp Årsstämman på obestämd framtid. Vi kommer även att skicka ut detta via vanlig post. Enligt våra stadgar skall stämman hållas senast den sista mars, men styrelsens bedömning är att detta skall åsidosättas med hänvisning till gällande smittoläge. Nytt datum kommer att kungöras på vår hemsida samt att vi skickar ut en ny kallelse med vanlig post när ett nytt datum är bestämt.

Vill man kommunicera med styrelsen är vår mailadress det bästa sättet styrelsen@norrakopparmora.se.

Vi kommer inte att kommentera frågor på facebook. Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening.

Påminnelse Kvartersgrupper

Det har varit svalt intresse för detta. Vi söker mer medlemmar till detta syfte. Se nedan:

Hej Medlemmar i Norra Kopparmoras samfällighet,

Styrelsen letar efter frivilliga personer att ta på sig rollen som kvartersansvarig.
Som kvartersansvarig har du en samordnande roll för ditt ”kvarter”.
Tanken är att man samlar in tankar och ideer om saker som behöver underhållas i sitt kvarter.
Det kan vara allt från städning av de gemensamma ytorna till att röja sly etc.
Dessa sysslor utförs sedan under året med hjälp av grannar i kvarteret.

Är du intresserad att ta en samordnande roll?
Hör av dig till mig på frank.norrakopparmora@gmail.com

Hälsningar Frank Sheiakh

Snöröjning

Under perioden 1 november till 1 april har samfälligheten anlitat Kaarles Mark och Schakt AB, att ploga och halkbekämpa gator och vändplaner. (all kontakt med entreprenören sköter styrelsen)

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)
När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Mvh Styrelsen Norra Kopparmora

Kvartersgrupper

Hej Medlemmar i Norra Kopparmoras samfällighet,

Styrelsen letar efter frivilliga personer att ta på sig rollen som kvartersansvarig.
Som kvartersansvarig har du en samordnande roll för ditt ”kvarter”.
Tanken är att man samlar in tankar och ideer om saker som behöver underhållas i sitt kvarter.
Det kan vara allt från städning av de gemensamma ytorna till att röja sly etc.
Dessa sysslor utförs sedan under året med hjälp av grannar i kvarteret.

Är du intresserad att ta en samordnande roll?
Hör av dig till mig på frank.norrakopparmora@gmail.com

Hälsningar Frank Sheiakh

Städdag 2

Välkomna till Norra Kopparmoras andra städdag för hösten.

Var:

Vi träffas vid gröna pumphuset bredvid fotbollsplanen (Kopparmoravägen 40-42)

När:

Lördag den 19/10 kl 11.00.

Får vi nåt att tugga på?

Grillning och kokt korv kl. 14.00.

Övrigt:

Det är ganska få anmälda så sluttiden kan variera, men vi håller inte på längre än till 16.00.

Arbetsuppgifter:

  • Rensa sly och grenar som hänger ut över våra vägar
  • Elda
  • Gräva ner skyddsrör för en elledning till flaggstången på fotbollsplanen
  • Plocka skräp

För detta behövs följande verktyg:

  • Sekatör
  • Grensax
  • Grensax på teleskoprör
  • Grävspade (Spetsig)

Väl mött på lördag hälsar Styrelsen.