Städ/arbetsdagar

Två dagar är inplanerade för att få så många som möjligt att kunna delta. Det är lördagarna 13 resp 27 april kl 12-16. Vad som ska göras planeras efter hur många som deltar.

Styrelsen är därför tacksamma för om ni mailar hur många som kommer på respektive dag till styrelsemailen: styrelsen@norrakopparmora.se

Det kommer att bjudas på mat och dryck efter utförd städning !

Väl mött !