Årsstämman skjuts återigen upp på obestämd framtid

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 skjuter styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening upp Årsstämman på obestämd framtid.

Vi har gjort en riskbedömning och anser inte att vi kan garantera våra medlemmars säkerhet. Vi vill att våra medlemmar som ingår i en riskgrupp skall få en möjlighet att närvara på ett säkert sätt.

Vill man kommunicera med styrelsen är vår mailadress det bästa sättet styrelsen@norrakopparmora.se.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening.