Allmänt

Välkommen till Norra Kopparmora
Samfällighetsförening

Samfälligheten består av 221 fastigheter med ett stort tillhörande grönområde.  Ungefär hälften av fastigheterna är permanentboende.

I samfälligheten finns det 4 st obebyggda tomter, där samfälligheten äger 3 st ( gamla villatomten vid badet, tomten vid Röda stugan samt affärsfastigheten vid andra infarten).

Den 4:e tomten ägs av Kopparmora Fastighets AB och är belägen vid infarten till Evlinge.

Eldningsförbud

Med anledning av den svåra och långvariga torkar råder det totalt eldningsförbud för närvarande. Det innebära att all eldning och grillning är förbjuden. Även på den egna tomten.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39.


Kopparmorabadet, GA:3, gemensamhetsanläggning

Vi i Norra Kopparmora förvaltar tillsammans med Södra Kopparmora badet, GA3 (gemensamhets anläggning).

Gemensamhetsanläggningen består av badet, parkeringen vid badet samt Tackelvägen.

Varje år bekostar vi certifierade dykare som söker av botten och besiktigar bryggorna den del som är under vatten, samt deras förankring i botten. Detta skedde i år 28/5 samt 7/7.

Fast det utesluter inte att saker kan hända där emellan. Så det är bra med frivilliga insatser.