Kategoriarkiv: Dokument

Kallelse Till Ordinarie Föreningsstämma

Hej kära medlemmar i Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Nu kan ni läsa kallelsen inklusive alla bilagor.

Information om årsstämma 2020 där vi ska avhandla samfällighetens år 2019.

Då vi fick ställa in årsstämman i slutet på mars har vi i styrelsen avvaktat att kalla till en ny stämma då vi haft som önskemål att utföra den traditionsenligt i Värmdö Byggdegård.

Nu har styrelsen varit i kontakt med REV Riksförbudet Enskilda Vägar. Som meddelat att vi måste hålla årsstämma innan kalenderårets slut och att det inte får ske digitalt. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra årsstämma med fullmakter som skickas till samtliga fastigheter i Norra Kopparmora. I fullmakten har man som ägare till en fastighet möjlighet att rösta utifrån årsmöteshandlingarna som ligger på hemsidan.

Från det att man mottagit sin fullmakt har man möjlighet att under oktober månad maila in frågor till Styrelsen utifrån Årsmöteshandlingarna som sedan kommer publiceras och besvaras löpande på hemsidan.  Fullmakten ska därefter skickas till styrelsen per post eller lämnas till någon styrelsemedlem innan 14/11 2020. Undersammanställandet av fullmakternas resultat de vill säga årsstämman kommer förutom styrelsen två-tre utomstående objektiva personer att delta som justerare av protokollet. Därefter kommer resultatet av årsstämman att läggas upp på hemsidan senat 30/11 2020.

Vid ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen via mail.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening