Kategoriarkiv: Okategoriserade

Valborg och midsommar

Norra Kopparmora har under många år haft traditionsenliga firande på Valborg och midsommaraftnar. Midsommar har under de två senaste åren arrangerats av en extern partner, då engagemanget utanför styrelsen har var låg. Valborg har arrangerats av frivilliga insatser bland medlemmarna.

Inför kommande års firande så söker styrelsen nu medlemmar som vill engagera sig i dessa aktiviteter. Risken är att om inga anmäler sig som frivilliga så kommer det inte att bli något. Styrelsen kan inte ensamma arrangera dessa.

Om du vill bidra till Norra Kopparmoras trevliga aktiviteter, TVEKA INTE ! Anmäl dig till styrelsen via mail och berätta vad du kan bidra med !

P-förbud i Norra Kopparmora

Inför stundande vintersäsong vill styrelsen påminna om att det råder P-förbud i hela området. Parkering ska ske på egen tomt eller på anvisade platser.
Den kontrakterade entreprenören för snöröjning MÅSTE ha full framkomlighet för att kunna ploga vägarna. Bilar som står uppställda efter vägrenen och/eller på vändplaner kommer att bli uppmanade att flyttas.
Om entreprenören inte kan köra förbi och förorsakar samfälligheten extra kostnader så kommer detta att debiteras vidare till fastighetsägaren. Samfälligheten ansvarar inte heller för eventuellt uppkomna skador på fordon som står uppställda i strid med parkeringsreglerna.

Facebook grupp Norra Kopparmoras Fastighetsägare

Styrelsen har skapat en grupp som heter Norra Kopparmoras Fastighetsägare. Det är en sluten grupp som enbart är avsedd för fastighetsägare i Norra Kopparmora, till skillnad från gruppen Norra Kopparmora som är öppen och har en mängd följare från alla möjliga håll. Sök upp gruppen i Facebook och begär att få bli medlem, så missar du inte aktuell information från dina grannar eller styrelsen.

Bommar vid badet och gamla landsvägen

Bommar vid badet har satts upp i syfte att förhindra parkering vid den lilla planen.  I somras rådde det rätt mycket oreda på denna parkering och vid en incident så kom inte räddningstjänsten fram. Styrelserna för Norra och Södra Kopparmora beslöt då att sätta upp dessa bommar för att undvika liknande situationer.

Även vid gamla landsvägen har bommar satts upp för att förhindra fordonstrafik.

Räddningstjänsten samt kommunen har nyckel till bommarna.