Kategoriarkiv: Stämma

Frågor och Svar inför Årsstämman


Vad menar ni med att fullmakten ” skickas till samtliga fastigheter i Norra Kopparmora”? Hemadressen för ägarna eller?

Medlem
Medlem

Fullmakterna skickas till samma adress som fakturan, dvs, folkbokföringsadressen till det översta namnet på debiteringslängden.

Styrelsen
Styrelsen

Det hänvisas till Riksförbundet för enskilda vägar om att stämman måste hållas innan årsmötet ? Vet inte vad det är för förbund och jag trodde att det var länsstyrelsen som var tillsynsmyndighet för samfälligheter.

Medlem
Medlem

REV är den organisation som vi tar hjälp av för att tolka lagar och regler. De har tolkat länsstyrelsens regler och kommit fram till att vi måste hålla stämman innan årsskiftet. Läs gärna deras rekommendationer här.

Styrelsen
Styrelsen

Kan man skicka in scannad fullmakten via mail också?

Medlem
Medlem

Ja det går bra

Styrelsen
Styrelsen

Hej tycker att ni ska publicera namn på hemsidan från den som skickar in en fråga kring årsmötet.
Detta görs vid den fysiska stämman och nu när det är digitalt är det än viktigare att veta det är en legitim frågeställare.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Styrelsen har valt att inte publicera namnen, eftersom man skall ha samtycke till detta.

Styrelsen
Styrelsen

Skulle vilja veta vad kostnaden 76623 kr för lekängen består av. Ser att 17113 kr är flaggstång. Vad är de andra kostnaderna för något ?

Medlem
Medlem

Kostnader lekängen:
Flaggstång 17113:-
Lekplatsbesiktning 4375:-
Ny sand 2500:-
El material till flaggstång 5688:-
Gräsklippning 18000:-
Resterande skulle ha legat på underhåll grönområden  klippning 28947:-

Styrelsen
Styrelsen

Ni har tagit upp elledning tillflaggstången under rep o underhåll fastigheter.Nu finns kostnader på två ställen för samma sak.11070 plus 5688. Stämmer detta? 
Underhåll grönområden klippning på 28947 kr gäller alltså inte lekängen utan vilket område?

Medlem
Medlem

Ang elinstallationen så stämmer det. Eftersom vi blev tvungna att göra om en del el i pumphuset, för att kunna dra fram el till flaggstången. Där av är kostnaden för elinstallationen uppdelad på två ställen.
Klippningen gäller hela ängen som ligger emellan Kopparmoravägen, Kryssvägen upp till Toftvägen.

Styrelsen
Styrelsen

I resultatrapporten för 2019 finns en kostnad för taxiresor. Är det någon som behöver åka taxi till styrelsemötet ?

Medlem
Medlem

Taxi från Djurönäset efter styrelsens julavslutning.

Styrelsen
Styrelsen

2019 var kostnaden 3157. 2020 budgeterat 12000. Varför? Vad består kostnaden av ?

Medlem
Medlem

Det är budgeterat 12000:- för eventuella kostnader för lokal och fika.

Styrelsen
Styrelsen

Hej Kostnader på 12000 är ju inte godkänd på årsmöte för år 2020.
Så jag utgår ifrån att det inte finns några sådana kostnader.

Medlem
Medlem

Hej! det stämmer att budgeten inte är godkänd. Så inga kostnader är godkända ännu av Stämman. Eftersom stämman inte blev utav i mars som planerat, pga av rådande pandemi. 

Styrelsen
Styrelsen

När är datumet och tiden för årsstämman?

Medlem
Medlem

Preliminärt kommer årsstämma ske i Saltarö skola den 24/11 kl 19.00 vi har ännu inte fått bekräftelse på att lokalen är ledig.

Styrelsen
Styrelsen

Enligt hemsidan består Norra Kopparmora av 221 fastighetsägare. Hur tänkte styrelsen när man kom fram till att det endast är två utomstående observatörer som kommer att närvara vid årsstämman?

Medlem
Medlem

Styrelsen ville att det skulle vara en transparens i hur årsstämman utförs  där av förslaget med observatörer.  Men då vi inte vill samla ihop fler personer i samma rum än nödvändigt under rådande pandemi gavs förslaget om två objektiva observatörer. Om vi får ett intresse av flera medlemmar att delta på stämman som observatörer så tar vi in så många som lokalen klarar av utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Styrelsen
Styrelsen

Enligt kallelsen finns det för närvarande 9 personer i styrelsen. Enligt uppgifter för 2020 är det 221 fastighetsägare, 105 + 116, som är boende i området. Myndigheternas rekommendationer är 50 personer vid arrangemang.
Med anledning av detta anser jag att två utomstående observatörer ej är förenligt med min uppfattning om insyn och förväntad demokrati. Mitt förslag är att styrelsen beslutar om att utöka antalet observatörer till 41 personer.

Medlem
Medlem

Styrelsen ville att det skulle vara en transparens i hur årsstämman utförs  där av förslaget med observatörer.  Men då vi inte vill samla ihop fler personer i samma rum än nödvändigt under rådande pandemi gavs förslaget om två objektiva observatörer. Om vi får ett intresse av flera medlemmar att delta på stämman som observatörer så tar vi in så många som lokalen klarar av utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Styrelsen
Styrelsen

Enär vi i skrivande stund ej vet om hur nästkommande år/stämma kommer att kunna genomföras är det enligt kallelsen en plats vakant som suppleant. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 2 suppleanter. Mitt förslag är att denna vakanta plats ersätts med en ny suppleant vid denna årsstämma, se fullmakten punkt 17.

Medlem
Medlem

Angående den vakans på suppleant som just nu råder har vi i samråd med valberedningen tänkt att avvakta någon förändring av styrelsen eftersom det vid nästa årsstämma kommer bli ett nyval av hela styrelsen.

Styrelsen
Styrelsen

Listan uppdaterades den 3e November 2020

Hälsningar Styrelsen

Kallelse Till Ordinarie Föreningsstämma

Hej kära medlemmar i Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Nu kan ni läsa kallelsen inklusive alla bilagor.

Information om årsstämma 2020 där vi ska avhandla samfällighetens år 2019.

Då vi fick ställa in årsstämman i slutet på mars har vi i styrelsen avvaktat att kalla till en ny stämma då vi haft som önskemål att utföra den traditionsenligt i Värmdö Byggdegård.

Nu har styrelsen varit i kontakt med REV Riksförbudet Enskilda Vägar. Som meddelat att vi måste hålla årsstämma innan kalenderårets slut och att det inte får ske digitalt. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra årsstämma med fullmakter som skickas till samtliga fastigheter i Norra Kopparmora. I fullmakten har man som ägare till en fastighet möjlighet att rösta utifrån årsmöteshandlingarna som ligger på hemsidan.

Från det att man mottagit sin fullmakt har man möjlighet att under oktober månad maila in frågor till Styrelsen utifrån Årsmöteshandlingarna som sedan kommer publiceras och besvaras löpande på hemsidan.  Fullmakten ska därefter skickas till styrelsen per post eller lämnas till någon styrelsemedlem innan 14/11 2020. Undersammanställandet av fullmakternas resultat de vill säga årsstämman kommer förutom styrelsen två-tre utomstående objektiva personer att delta som justerare av protokollet. Därefter kommer resultatet av årsstämman att läggas upp på hemsidan senat 30/11 2020.

Vid ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen via mail.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

Årsstämman skjuts återigen upp på obestämd framtid

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 skjuter styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening upp Årsstämman på obestämd framtid.

Vi har gjort en riskbedömning och anser inte att vi kan garantera våra medlemmars säkerhet. Vi vill att våra medlemmar som ingår i en riskgrupp skall få en möjlighet att närvara på ett säkert sätt.

Vill man kommunicera med styrelsen är vår mailadress det bästa sättet styrelsen@norrakopparmora.se.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid för stämman:

Datum:  Lördagen den 27:e juni 2020

Tid:        Kl. 13.00-15.00

Kaffe serveras om omständigheterna tillåter det

Kom gärna i tid så att registreringen går smidigt.

OBS. Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta mötesdatumet

alternativt att hålla det online om smittläget inte har förbättrats.

Lokal

Plats:     Utomhus på Lekängen i Norra Kopparmora (Ta med en egen stol om ni vill sitta)

Adress:  Kopparmoravägen 40-46, 139 53 Värmdö

Alla handlingar till Årsstämman finns på

www.norrakopparmora.se senast 2020-03-16

Årsstämman skjuts upp på obestämd framtid

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 skjuter styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening upp Årsstämman på obestämd framtid. Vi kommer även att skicka ut detta via vanlig post. Enligt våra stadgar skall stämman hållas senast den sista mars, men styrelsens bedömning är att detta skall åsidosättas med hänvisning till gällande smittoläge. Nytt datum kommer att kungöras på vår hemsida samt att vi skickar ut en ny kallelse med vanlig post när ett nytt datum är bestämt.

Vill man kommunicera med styrelsen är vår mailadress det bästa sättet styrelsen@norrakopparmora.se.

Vi kommer inte att kommentera frågor på facebook. Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening.