Kategoriarkiv: Vägar

Snöröjning

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)
För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen i vägrenen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)


När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm.

Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Hälsningar Styrelsen

Åtgärd för att förhindra motorfordon

Styrelsen har lagt ut stenar för att försöka förhindra motorfordon, men dessa har flyttats eller körts runt. I ytterligare ett försök att stävja detta har permanenta hinder i Utbordar backen samt övergången till Evlinge vid Lanternvägen satts upp. Det går att passera med cykel, barnvagn, rullator samt rullstol.

Hälsningar Styrelsen

Information om Badet och Parkeringssituationen

Det har varit flera stökiga veckor vid badet. På midsommar var det flera sällskap som tältade på ängen, de stökade ner och gjorde upp eld trots rådande eldningsförbud.

Det har varit många hundar på badet. När skyltarna togs ner från badplatsen var det för att hunden skulle kunna ligga kopplad i skuggan vid familjens filt. Styrelsen rekommenderar att hundägare tar sin hund till ”hundbadet”. Det finns hundrädda och allergiska personer som vill bada. När det gäller hundar så är det allemansrätten, jaktlagen och rennäringslagen som gäller, och koppeltvång gäller även badande hundar.

Anledningen till att vi satte upp bommar var för att räddningstjänst skulle kunna komma ner till badplatsen då det tidigare år har parkerats hela vägen upp till stigen. Nu parkeras det längs vägarna och i det höga gräset och mot bommarna. Styrelsen har beställt stenar för att förhindra felparkerade bilar. Sedan tidigare har vi beställt nya skyltar till parkeringen som tidsbestämmer parkeringen, och att parkeringen är privat samt att vi sätter upp parkeringsförbudsskyltar som gäller för hela området. Styrelsen eller inhyrd entreprenör får då möjlighet att bötfälla felparkerade bilar. Tyvärr har även Bajamajan blivit en sopstation. Glöm inte att ta med ert skräp hem.

Vi hoppas nu att vi har varit tydliga med vad vi gör för att få en så trevlig miljö på badet som möjligt, och att vi alla nu hjälper till att få en härlig sommar på badet.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Slukhål

Vi har fått ett slukhål i asfalten i korsningen Lanternvägen/Kopparmoravägen, detta kommer att åtgärdas under kommande helg 6-7 Juni. Vägen kommer att grävas upp och dagvattenröret kommer bytas ut, sedan återfylls hålet.

Vägen kommer vara avstängd under den tiden.

Hälsningar Styrelsen

Snöröjning

Under perioden 1 november till 1 april har samfälligheten anlitat Kaarles Mark och Schakt AB, att ploga och halkbekämpa gator och vändplaner. (all kontakt med entreprenören sköter styrelsen)

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)
När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Mvh Styrelsen Norra Kopparmora

Vägar

I början av juni saltades vägarna för att binda dammet på våra grusvägar. Detta kommer ske vidare utifrån väder och vägarnas behov. Vi är restriktiva för djur och natur med saltning men självklart måste vägarna tas om hand.

Dikesklippning har blivit utförd för att hålla bra sikt längs med våra vägar.