Miljö

Miljöpolicy

Samfälligheten har formulerat en miljöpolicy och den finns på nedanstående länk.

Länk till samfällighetens Miljöpolicy

Sophantering

Sophämtning

Hushållssoporna hämtas inom området varannan måndag jämna veckor.
För mer information om sophämtning se kommunens sida via länken här!

Värmdö kommuns taxor finns att läsa här!

Sopstationen 

En station för annat avfall än hushållsavfall finns vid infarten till Södra Kopparmora.

Där finns kärl för:
• Returpapper, tidningspapper respektive pappersförpackningar
• Glas
• Metall
• Plastförpackningar

Återvinningscentral 

Det finns i Hemmesta en återvinningscentral för grovsopor mm.

Mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) kan lämnas utan kostnad på kommunens återvinningscentraler.

Om du har stora mängder trädgårdsavfall bör du lämna det på Koviks återvinningscentral (mot en mindre avgift).
Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

För information om dess öppettider, se här!

Övrigt kring vår miljö

Bekämpning av björnloka

Claes Petterson, Toftvägen 2, har fått ok från styrelsen för att bekämpa björnloka. Meddela Claes på tel 0708-79 73 78 om ni ser björnloka på samfällighetens marker.

Viltvårdplan

En reviderad viltvårdplan för Norra Kopparmora samfällighet hittar du här.

Jaktområdet

Avtal om jakträtt på föreningens marker kommer läggas upp här inom kort.