Städdagar

Nu är det dags att boka in Norra Kopparmoras städdagar för hösten.
Lördag 12/10
Lördag 19/10

Tiderna är 11,00-16,00

Samling vid Pumphuset Kopparmoravägen 40-42

Arbetsuppgifter:
Har ni förslag på områden som behöver ses över maila styrelsen.
Frigöra vägarna så inga grenar eller kvistar hänger ut i körbanan.
Mer info om uppgifter och hur dagarna kommer genomföras återkommer vi med.

Ses i oktober
Med vänlig hälsning Styrelsen

Samrådsmöte med kommunen/extrastämma

Hej!
Styrelsen har idag haft ett extra styrelsemöte, och kommit fram till att styrelsen inte kommer kalla till någon extrastämma.
Eftersom det inte kommit in någon formel begäran från medlemmarna, det krävs 10% som vill detta.
Styrelsen kommer bevaka servitutsvägen, cykelbanan, fastighetsreglering och samfällighetsavgiften.
Har medlemmar synpunkter angående Kopparmora 2:224 så skicka dessa själva till kommunen senast 14/9, ni kan använda Norra Kopparmoras fastighetsbetäckning 2:228.

Badet

Nu är nästan badet helt i ordning inför sommarsäsongen. Länsen ligger ute, botten har blivit undersökt av dykare och bryggorna har blivit lagade. En ny flotte är beställd och ska levereras i början av juli.

Bajamajan är på plats. Vi ber alla om att ta hand om de skräp som ni tar ner till stranden. Så att vi håller badplatsen ren och fin!

Nu hoppas vi på en härlig badsommar!

Vägar

I början av juni saltades vägarna för att binda dammet på våra grusvägar. Detta kommer ske vidare utifrån väder och vägarnas behov. Vi är restriktiva för djur och natur med saltning men självklart måste vägarna tas om hand.

Dikesklippning har blivit utförd för att hålla bra sikt längs med våra vägar.

Midsommar

Midsommarstången kläs med gemensamma krafter kl. 19:00 den 20 juni.


Traditionsenligt midsommarfirande på lekängen i Norra Kopparmora. Med sång, musik, lekar, försäljning och lotterier. Här finns något för alla.
Välkommen till Norra Kopparmoras midsommarfirande!


15:00 Midsommarstången reses. Sång, musik och dans.
15:30 Vilar våra trötta fötter och möjlighet att ta fram sin fikakorg. 16:15 Dans runt midsommarstången.
16:45 Dragkamp.
17:00 heder&tack. Nu var det slut…
Arrangör: Norra Kopparmora samfällighetsförening

Information om städdagen på lördag 27/4

Hej kära medlemmar,
Här följer information om städdagen på lördag:
Vi samlas kl 12.00 vid pumphuset (Det gröna huset vid slutet av fotbollsplanen). Vi håller på som
längst till 16.00
Det kommer att finns dricka, mat samt frukt.
För de små (och även för hungriga stora) kommer vi att koka korv redan från kl 13.00 och tända
grillen vid 14.00. (Vegetariska alternativ kommer att finnas)

Huvudplanen för dagen är precis som sist att ta hand om ris och ved från stormen Alfrida.
Vi kommer att arbeta på strandpromenaden, ledningsgatan som ligger mellan (Råsegelvägen och
Tågvirkesvägen), Pulkabacken vid Hjärtstocksvägen, Rodervägen.

Tänk på att det kommer vara ganska jobbig terräng så klä er och ta på er skor därefter.
Om någon har en fyrhjuling kan det vara till hjälp. Det kan även vara bra med rep för att dra fram
riset.
Om vi har medlemmar som känner att det är för jobbigt att arbeta i skogen så finns det en del andra
uppgifter (eller om ni har någon egen ide om vad som behöver göras), oavsett, kontakta mig innan så
att vi vet vad som görs och vart.

Mvh Frank (frank.norrakopparmora@gmail.com eller sms 0766-532003)

Valborg och midsommar

Norra Kopparmora har under många år haft traditionsenliga firande på Valborg och midsommaraftnar. Midsommar har under de två senaste åren arrangerats av en extern partner, då engagemanget utanför styrelsen har var låg. Valborg har arrangerats av frivilliga insatser bland medlemmarna.

Inför kommande års firande så söker styrelsen nu medlemmar som vill engagera sig i dessa aktiviteter. Risken är att om inga anmäler sig som frivilliga så kommer det inte att bli något. Styrelsen kan inte ensamma arrangera dessa.

Om du vill bidra till Norra Kopparmoras trevliga aktiviteter, TVEKA INTE ! Anmäl dig till styrelsen via mail och berätta vad du kan bidra med !