Information om nästa Årsstämma

Årets stämma kommer att genomföras på samma sätt som förra året, dvs. med hjälp av fullmakter.

  • Sista datum att inkomma med motioner är Söndagen den 31 Januari
  • Fullmakter samt kallelse till stämman skickas ut tillsammans med fakturan.
  • Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast Onsdagen den 24 Februari
  • Frågor och Svar gällande årsmöteshandlingar sker mellan den 24 Februari och den 4 Mars
  • Fullmakten måste vara styrelsen tillhanda senast Onsdagen den 10 Mars
  • Årsstämman kommer att genomföras Torsdagen den 11 Mars

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Snöröjning

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)
För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen i vägrenen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)


När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm.

Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Hälsningar Styrelsen