Kallelse Till Ordinarie Föreningsstämma

Hej kära medlemmar i Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Nu kan ni läsa kallelsen inklusive alla bilagor.

Information om årsstämma 2020 där vi ska avhandla samfällighetens år 2019.

Då vi fick ställa in årsstämman i slutet på mars har vi i styrelsen avvaktat att kalla till en ny stämma då vi haft som önskemål att utföra den traditionsenligt i Värmdö Byggdegård.

Nu har styrelsen varit i kontakt med REV Riksförbudet Enskilda Vägar. Som meddelat att vi måste hålla årsstämma innan kalenderårets slut och att det inte får ske digitalt. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra årsstämma med fullmakter som skickas till samtliga fastigheter i Norra Kopparmora. I fullmakten har man som ägare till en fastighet möjlighet att rösta utifrån årsmöteshandlingarna som ligger på hemsidan.

Från det att man mottagit sin fullmakt har man möjlighet att under oktober månad maila in frågor till Styrelsen utifrån Årsmöteshandlingarna som sedan kommer publiceras och besvaras löpande på hemsidan.  Fullmakten ska därefter skickas till styrelsen per post eller lämnas till någon styrelsemedlem innan 14/11 2020. Undersammanställandet av fullmakternas resultat de vill säga årsstämman kommer förutom styrelsen två-tre utomstående objektiva personer att delta som justerare av protokollet. Därefter kommer resultatet av årsstämman att läggas upp på hemsidan senat 30/11 2020.

Vid ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen via mail.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

Information om Badet och Parkeringssituationen

Det har varit flera stökiga veckor vid badet. På midsommar var det flera sällskap som tältade på ängen, de stökade ner och gjorde upp eld trots rådande eldningsförbud.

Det har varit många hundar på badet. När skyltarna togs ner från badplatsen var det för att hunden skulle kunna ligga kopplad i skuggan vid familjens filt. Styrelsen rekommenderar att hundägare tar sin hund till ”hundbadet”. Det finns hundrädda och allergiska personer som vill bada. När det gäller hundar så är det allemansrätten, jaktlagen och rennäringslagen som gäller, och koppeltvång gäller även badande hundar.

Anledningen till att vi satte upp bommar var för att räddningstjänst skulle kunna komma ner till badplatsen då det tidigare år har parkerats hela vägen upp till stigen. Nu parkeras det längs vägarna och i det höga gräset och mot bommarna. Styrelsen har beställt stenar för att förhindra felparkerade bilar. Sedan tidigare har vi beställt nya skyltar till parkeringen som tidsbestämmer parkeringen, och att parkeringen är privat samt att vi sätter upp parkeringsförbudsskyltar som gäller för hela området. Styrelsen eller inhyrd entreprenör får då möjlighet att bötfälla felparkerade bilar. Tyvärr har även Bajamajan blivit en sopstation. Glöm inte att ta med ert skräp hem.

Vi hoppas nu att vi har varit tydliga med vad vi gör för att få en så trevlig miljö på badet som möjligt, och att vi alla nu hjälper till att få en härlig sommar på badet.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Årsstämman skjuts återigen upp på obestämd framtid

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 skjuter styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening upp Årsstämman på obestämd framtid.

Vi har gjort en riskbedömning och anser inte att vi kan garantera våra medlemmars säkerhet. Vi vill att våra medlemmar som ingår i en riskgrupp skall få en möjlighet att närvara på ett säkert sätt.

Vill man kommunicera med styrelsen är vår mailadress det bästa sättet styrelsen@norrakopparmora.se.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening.

Slukhål

Vi har fått ett slukhål i asfalten i korsningen Lanternvägen/Kopparmoravägen, detta kommer att åtgärdas under kommande helg 6-7 Juni. Vägen kommer att grävas upp och dagvattenröret kommer bytas ut, sedan återfylls hålet.

Vägen kommer vara avstängd under den tiden.

Hälsningar Styrelsen

Inställt Midsommarfirande

Med anledning av gällande läge kring Coivid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer måste vi tyvärr ställa in årets midsommarfirande.

Information från folkmyndighetens hemsida:

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid för stämman:

Datum:  Lördagen den 27:e juni 2020

Tid:        Kl. 13.00-15.00

Kaffe serveras om omständigheterna tillåter det

Kom gärna i tid så att registreringen går smidigt.

OBS. Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta mötesdatumet

alternativt att hålla det online om smittläget inte har förbättrats.

Lokal

Plats:     Utomhus på Lekängen i Norra Kopparmora (Ta med en egen stol om ni vill sitta)

Adress:  Kopparmoravägen 40-46, 139 53 Värmdö

Alla handlingar till Årsstämman finns på

www.norrakopparmora.se senast 2020-03-16

Årsstämman skjuts upp på obestämd framtid

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 skjuter styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening upp Årsstämman på obestämd framtid. Vi kommer även att skicka ut detta via vanlig post. Enligt våra stadgar skall stämman hållas senast den sista mars, men styrelsens bedömning är att detta skall åsidosättas med hänvisning till gällande smittoläge. Nytt datum kommer att kungöras på vår hemsida samt att vi skickar ut en ny kallelse med vanlig post när ett nytt datum är bestämt.

Vill man kommunicera med styrelsen är vår mailadress det bästa sättet styrelsen@norrakopparmora.se.

Vi kommer inte att kommentera frågor på facebook. Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening.