Facebook grupp Norra Kopparmoras Fastighetsägare

Styrelsen har skapat en grupp som heter Norra Kopparmoras Fastighetsägare. Det är en sluten grupp som enbart är avsedd för fastighetsägare i Norra Kopparmora, till skillnad från gruppen Norra Kopparmora som är öppen och har en mängd följare från alla möjliga håll. Sök upp gruppen i Facebook och begär att få bli medlem, så missar du inte aktuell information från dina grannar eller styrelsen.

Bommar vid badet och gamla landsvägen

Bommar vid badet har satts upp i syfte att förhindra parkering vid den lilla planen.  I somras rådde det rätt mycket oreda på denna parkering och vid en incident så kom inte räddningstjänsten fram. Styrelserna för Norra och Södra Kopparmora beslöt då att sätta upp dessa bommar för att undvika liknande situationer.

Även vid gamla landsvägen har bommar satts upp för att förhindra fordonstrafik.

Räddningstjänsten samt kommunen har nyckel till bommarna.

Ny entreprenör snöröjning

Norra Kopparmora Samfällighetsförening har tecknat ett snöröjningsavtal med Kaarles Mark och Schakt AB. Snöröjnings avtalet började gälla 2018-10-15.
Uppdraget omfattar vinterväghållning på Norra Kopparmora Samfällighets vägar, samt GA3 väg Tackelvägen. Halkbekämpning kommer utföras vid uppkommen halka, prioriterade halkbekämpningsområden (Kopparmora backen, Ortlinjevägen och Tågvirkesvägen) Snöröjningen skall i största möjliga mån vara utförd senast klockan 06:00.