Byggnadsvård

Röda Stugan

Vid årsstämman i mars 2015 fanns det flera motioner som rörde hur Röda Stugan ska restaureras. Då vi i dagsläget inte har något användningsområde för stugan har det varit svårt att besluta om hur stugan ska restaureras.  Därför föreslår styrelsen att en intressegrupp startas, som har som huvudsyfte att komma med förslag om vad stugan ska användas till och att vi därefter kan göra lämplig renovering av stugan.

Nu söker vi efter intresserade medlemmar i samfälligheten som vill arbeta ihop ett eller flera förslag på användningsområden till stugan. Från styrelsen kommer Arne Rens vara representant. Anmälan om intresse görs till styrelsen@norrakopparmora.se