Skogsvårdsgruppen

Skogsvårdsgruppen

Syfte: föreslå och genomföra aktiviteter för att underhålla gemensamma grönområden.

Sammankallande från styrelsen: Frank Sheiakh

 

Skogsvård i Norra Kopparmoras samfällighet – policydokument