Styrelsen

Ett förtroendeuppdrag

Vi i styrelsen är valda av er medlemmar och vi arbetar för att till största möjliga mån tillgodose de behov som finns och göra området så bra som möjligt för alla boende. Tack för ert förtroende.

Styrelsens sammansättning  för mandatperioden 2019-2020

Ordförande

Roger Johansson
Kopparmoravägen 32
Mobil: 070-653 47 54

Ordinarie ledamöter

Eva Östman
Kopparmoravägen 35

Arne Rens
Soldäcksvägen 10

Johanna Strand
Kopparmoravägen 63

Frank Sheiakh
Kopparmoravägen 42

Suppleanter

Hanna Svensson
Hjärtstocksvägen 4