Kontaktuppgifter

Styrelsen försöker alltid besvara frågor och åtgärda eventuella störningar så snabbt det går.
Enklast når ni oss på styrelsens  mailadress eller genom kontaktformuläret här nedanför.
Inkommande mail/ärenden besvaras senast direkt efter ett styrelsemöte.

styrelsen@norrakopparmora.se

Övriga kontaktuppgifter för Norra Kopparmora Samfällighet
Organisationsnr: 717912-4859
Bankgiro: 711-9118

Vid inbetalning av årsavgiften glöm inte att ange fastighetsbeteckningen som referens.

Postadress: Box 133, 13923 Värmdö

Meddela mailadress till föreningen
Anmäl din mailadress eller meddela eventuell ny mailadress till föreningen – styrelsen@norrakopparmora.se.

Föreningen saknar mailadress till rätt många fastigheter.